Tai nghe24/7 hỗ trợ

Từ thứ hai đến Chủ Nhật
Điện thoại: 1-800-969-6853
WhatsApp: 1-718-285-0845
Điện thoại: 1-800-856-2759
Thư: contact@daytranslations.com
Trợ giúp trực tiếp

biểu tượng thông tinQuan trọng

Nếu bạn có nhiều tài liệu để gửi, bạn có thể email số lượng lớn đến contact@daytranslations.com, fax đến 1-800-856-2759, hoặc văn bản chúng từ điện thoại di động của bạn đến 1-415-335-4877.  Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một báo miễn phí trong 10 phút hoặc ít hơn.

Lần đầu tiên sử dụng bản dịch ngày?

Xem video giới thiệu của chúng tôi để tìm hiểu thêm về chúng tôi và cách chúng tôi có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc gọi 1-800-969-6853.

Bảo mật trang web & tùy chọn thanh toán

Chúng tôi dựa vào công nghệ Secure Socket Layer (SSL) để đảm bảo rằng thông tin thẻ tín dụng hoặc ghi nợ mà bạn gửi cho chúng tôi qua Internet được bảo vệ.

Thẻ Master Paypal Dây American Express